• mireiaasensio

Les arts per la porta i no per les esquerdes

Updated: Nov 3, 2020

Jordi Bordes ens parla de colar les arts per les escoles, es colen perquè encara no les deixen entrar per la porta principal, però també perquè tenen la vitalitat i la inventiva de trobar mil maneres de fer-ho i no aturar.L’aliança que treballa per una Educació 360 ha unit una vintena de professionals de l’educació artística, des de la docència, la gestió i la recerca, provinents d’escoles de música i arts, instituts, des del sector públic al tercer sector cultural per començar a construir les maneres que facin les arts escèniques a l’abast de tothom.


"L’art ja no caldrà que entri per les esquerdes, que tingui l’actitud de colar-se: ha de trobar les portes obertes" Jordi Bordes (2020)

L’ Educació 360 s’entén com l’educació de les persones que es dona al llarg de la vida. És aquella que connecta aprenentatges, tant els que passen dins l’escola com els que passen fora de l’escola, però son igualment (acadèmicament reglats o no) part indiscutible del nostre aprenentatge professional i vital.


Enric Aragonés ens recorda que la presència de les arts escèniques en el sistema educatiu obligatori en el nostre context és molt reduïda. Amb l’excepció de la música com assignatura pròpia, les experiències en aquest àmbit acaben depenent de la voluntat, iniciativa i predisposició dels professionals que les lideren i de l’aposta educativa concreta del centre. En el cas de les escoles e instituts, sovint aquestes experiències acaben esgotant al professorat i no aconsegueixen que siguin a llarg termini.


"Costa molt trobar espais dins de l’horari lectiu per a les expressions escèniques" Jordi Bordes (2020)

Educació 360 en el camp de les arts escèniques seria aconseguir experiències artístiques pràctiques i en grup, fetes des del rigor artístic i que siguin habituals i prolongades. També que aquests projectes es vinculin al seu entorn, als centres, a les famílies i els barris i que connectin aprenentatges i sabers de l’alumnat (Aragonés 2020)


 

Què passa quan les arts escèniques entren per la porta?


Aragonés presenta 3 raons principals que coneixem des de la recerca:


1. La participació en activitats artístiques incrementa tant les habilitats cognitives com destreses i comportaments que condueixen a un major èxit escolar i més possibilitats d’aconseguir una titulació. Te un impacte positiu en la probabilitat de tenir i mantenir una feina, participar en activitats de voluntariat, votar, no delinquir i tenir una bona salut. Inclús, més enllà de l’àmbit acadèmic, permeten reduir les desigualtats. Aquests efectes, es mostren d’una manera més significativa en persones d’entorns més vulnerables.


2. És un factor potenciador de la transformació educativa, perquè permet connectar aprenentatges, emocions i ampliar el ventall de formes d’accedir i vincular el coneixement.


3. Les arts en totes les seves expressions en l’educació són la garantia del dret a la participació cultural, recollit així en la Declaració Universal dels Drets Humans.


"L’accés a la pràctica de les arts és una condició necessària per a l’exercici dels drets culturals, i fer-la present en l’educació és una via per a la seva garantia" Enric Aragonés (2020)
 


Com ho fem per què entrin per la porta principal?


Aragonés ens presenta tres propostes importants per desenvolupar:


1. Xarxa d’organitzacions i col·laboracions entre agents


Cal recordar la importància de que els diferents agents (que han treballat habitualment fora) col·laborin amb els centres escolars, per tal de que els infants acudeixin a altres espais educatius i arribar a les seves famílies i el seu entorn.


2. Definir el perfil dels professionals i el seu mapa d’acció


Ens haurem de preguntar quin tipus de professionals necessitem i com aconseguim que hi siguin, quines son les seves practiques i que están impulsan de nou.


3. Revisió i estudi del que ja hem fet i sabem


També haurem de partir de la revisió i l’estudi del que ja hem fet i sabem, endreçar-ho i saber-ho explicar.


Aquestes son unes propostes que caldrà definir més, compartir, contrastar i elaborar. Sense dubte, son un principi per reflexionar i per fer possible que les arts siguin un element central en l’educació de les persones.


Aragonés, E (2020) Les arts escèniques en l’Educació 360: de les experiències a la política. Mirada 360 Educació (15/01/20).

https://www.educacio360.cat/arts-esceniques/

Bordes, J (2020) Colar l’art per les escoles. Entreacte Revista d’arts escèniques i audiovisuals (22/01/20)

http://entreacte.cat/entrades/actualitat/colar-lart-a-les-escoles/

35 views0 comments

Recent Posts

See All